Goede doelen

   

Eurojackpot maakt niet alleen prijswinnaars gelukkig, maar dankzij uw deelname wint heel Nederland! Door mee te spelen met Eurojackpot, dat in Nederland wordt georganiseerd door Nederlandse Loterij, draagt u bij aan een gelukkig en gezond Nederland.
 
Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen. Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen. Daarnaast dragen we onze opbrengst af aan de Nederlandse samenleving: via het ministerie van Financiën, NOC*NSF en achttien goede doelen via Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN).
 

NOC*NSF

NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Het doel is te zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken. We winnen veel met sport.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt projecten op het terrein van het maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. In normaal Nederlands: erbij horen. In groter verband betekent 'erbij horen' dat groepen in de samenleving zich niet isoleren of geïsoleerd worden, open staan voor elkaar en in hun eigenheid gerespecteerd worden.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland, op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen zij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Kansfonds

Kansfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert. Daarom financiert het Kansfonds projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving of spiritualiteit.

Vfonds

Vrijheid, Vrede, Verantwoordelijkheid, Veteranen, Vredesmissies, Verenigde Naties, Vier en Vijf mei, Verenigen en Verzoenen. Gewone woorden met een bijzondere betekenis. Het V-fonds (Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg) financiert vele initiatieven die te maken hebben met bovenstaande woorden.

Aidsfonds

Om aids te bestrijden is durf en daadkracht nodig. Lef om je te richten op de groepen en gebieden waar de problemen het grootst zijn. Dat is precies wat Aidsfonds doet. Wij richten ons juist op de mensen die het zwaarst getroffen worden door de aidsepidemie. In Nederland én in het buitenland. Om een einde aan aids maken werken we samen met lokale gemeenschappen, doen we onderzoek en zorgen we ervoor dat aids wereldwijd hoog op de agenda blijft staan.

Diabetes Fonds

In totaal zijn er in Nederland zo'n miljoen mensen met diabetes. Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Ze geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven.

Fonds Psychische Gezondheid

Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in om de geestelijke volksgezondheid in Nederland te bevorderen. Het Fonds doet dit door onderzoek en projecten te financieren die gericht zijn op verbetering van de geestelijke gezondheidszorg en door voorlichting te geven over psychische problemen.

Hartstichting

Sinds de oprichting in 1964 heeft de Hartstichting veel bereikt op het gebied van hart- en vaatziekten. Lange tijd waren deze ziekten doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Sinds 2009 niet meer, en daar is de Hartstichting trots op.

De Hersenstichting

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds is een medische ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de wereldwijde bestrijding van tuberculose. Deze infectieziekte eist jaarlijks twee miljoen dodelijke slachtoffers. Onnodig, want tuberculose is met de juiste medicijnen en behandeling volledig te genezen!

KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Jaarlijks sterven er zo'n 42 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.

Longfonds

In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een chronische longziekte. Mensen met astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang.

Maag Lever Darm Stichting

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben problemen met de spijsvertering. De Maag Lever Darm Stichting bevordert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar ziekten aan de spijsverteringsorganen.

Nederlandse Brandwonden Stichting

Ernstige brandwonden. Ze houden je weken, soms maanden vast in het ziekenhuis. Om je daarna voor het leven te tekenen. Ze bezorgen je talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen, een ander uiterlijk en opmerkingen op straat. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in hun dagelijkse strijd tegen de littekens.

Nierstichting

De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen.

Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds bestrijdt spierziekten en bewegingsstoornissen door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren.

Reumafonds

Eén op de vijf Nederlanders lijdt aan reuma. Het Reumafonds bestrijdt de ziekte en de gevolgen van reuma. Dit doen zij onder meer door het financieren van wetenschappelijk onderzoek om patiënten nu én in de toekomst te kunnen helpen.

Revalidatiefonds

Eén op de tien mensen in Nederland heeft een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Een grote groep mensen, waar de samenleving nog lang niet goed op ingespeeld is. Voor onderzoek, aanpassingen en voorzieningen is veel geld nodig. Het Revalidatiefonds helpt.